glob
Piątek, 19 stycznia 2018
MENU

cena wody brutto - 3,31 zł za 1m3,

cena odprowadzania ścieków brutto - 7,20 zł za 1m3,

cena śmieci :

8,00 zł za 1 osobę - odpady segregowane

16,00 zł za 1 osobę - odpady zmieszane


 

W przypadku konieczności uzyskania pomocy, dzwoń pod odpowiedni numer telefonu, podając następujące dane:

 - swoje imię i nazwisko,
 - numer telefonu z którego dzwonisz,
 - dokładną nazwę miejsca w którym doszło do zdarzenia (np. wypadek, pożar, utrata przytomności osoby którą znalazłeś/łaś),
 - opis zdarzenia (co się stało i komu),
 - spokojnie i wyraźnie odpowiedz na pytania osoby przyjmującej zgłoszenie.

112 - Centrum Powiadamiania Ratunkowego

986 - Straż Miejska w Zgierzu

992 - Pogotowie Gazowe

997 - Policja

998 - Staż Pożarna

999 - Pogotowie Ratunkowe

601-100-300 - Numer ratunkowy w górach (GOPR / TOPR).

601-100-100 - Numer ratunkowy nad wodą (WOPR). 

 

Poniedziałek
 700 - 1500
Wtorek 700 - 1700
Środa 700 - 1500
Czwartek 700 - 1500
Piątek 700 - 1500
Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości 
WSZYSTKICH ODWIEDZIN 13854
Aktualnoci i wybrane informacje
Wesołych Świąt życzy MPGM sp. z o.o.
24.12.2017
Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia składamy Państwu serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności, niepowtarzalnej atmosfery,ciepła oraz obfitości wszelkich dóbr. Niech radość i...

Skargi i wnioski od mieszkańców zasobu komunalnego oraz wspólnot mieszkaniowych, przyjmowane są przez Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. w Zgierzu, Annę Idczak
w każdy wtorek w godzinach 1400 - 1600

w siedzibie Spółki przy ul. Mielczarskiego 14.

Stosownych zapisów można dokonać osobiście lub telefonicznie, w sekretariacie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. w Zgierzu ul. Mielczarskiego 14.

end
siedziba spółki przy ul. 3 MajaZarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Zgierzu pragnie zaproponować Państwu usługi w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami. Oferta nasza przewiduje pełną obsługę zarządzania i administrowania wszelkiego typu nieruchomościami takimi jak:

- gruntowe,
- zabudowane budynkami mieszkalnymi,
- zabudowane budynkami użyteczności publicznej,
- zabudowane budynkami przemysłowymi itd.

Pożytki uzyskane ze współpracy z naszą firmą w sposób znaczący ograniczą w Państwa firmie zarówno liczbę etatów jak i wydatki. Nasi pracownicy posiadają licencję zawodowego zarządcy nieruchomościami nadane przez Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miasta. Osoby te, jako najbardziej kompetentne i upoważnione do kontaktów z Państwem udzielą wyczerpujących informacji.
 
Wykonanie i design: Via Design Agencja Kreatywna
Wszelkie prawa zastrzeżone.   2005-2016 M.P.G.M. Sp. z o.o. w Zgierzu.

Nabór wniosków na najem mieszkań w budynku przy ul. Chemików 9-11 w Zgierzu


PREZYDENT MIASTA ZGIERZA

ogłasza nabór na najem mieszkań w budynku przy ul. Chemików 9-11 w Zgierzu, inwestycja zrealizowana przez Gminę Miasto Zgierz. W budynku, który przeszedł gruntowną modernizację, do zasiedlenia przewidzianych jest 48 jedno- i dwupokojowych mieszkań o zróżnicowanej powierzchni, tj. od 24 m2 do 45 m2. Budynek posiada przyłącza wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej. Wyposażenie obejmuje m.in.: kuchenkę elektryczną, elektryczny podgrzewacz wody, urządzenia sanitarne, instalację domofonową i TV. Osoby chcące skorzystać z ww. programu winny pobrać stosowny wniosek, do którego należy dołączyć określone w nim załączniki i złożyć po wypełnieniu w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza, w Kancelarii Urzędu Miasta Zgierza – Biuro Obsługi Klienta pok. 1, w zaklejonych kopertach z napisem: „Najem lokalu Chemików 9-11”.

Szczegółowe zasady w niniejszym naborze określa Uchwała Nr XXXIX/498/17 Rady Miasta Zgierza z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych usytuowanych w budynku przy ul. Chemików 9-11 w Zgierzu, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Zgierz, oraz Zarządzenie Nr 309/VII/2017 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 18 października 2017 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych zasad rozpatrywania wniosków o wynajęcie lokali mieszkalnych usytuowanych w budynku przy ul. Chemików 9-11 w Zgierzu oraz określenia wzorów dokumentów, które publikowane są pod adresem: www.umz.zgierz.pl/bip
Wzór wniosku oraz informacje w sprawie możliwości wynajęcia przedmiotowych lokali mieszkalnych dostępne są:
- w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Zgierza, pl. Jana Pawła II 16 – pok. 9 lub tel. (42) 714-32-01, 714-32-02;
- w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Zgierzu
Ostateczny termin składania wniosków upływa dnia 20 listopada 2017 r.

Wnioski możecie Państwo pobierać bezpośrednio na stronie Urzędu Miasta Zgierza: link