glob
Poniedziałek, 16 maja 2022
MENU

cena wody brutto - 3,31 zł za 1m3,

cena odprowadzania ścieków brutto - 7,20 zł za 1m3,

 


 

W przypadku konieczności uzyskania pomocy, dzwoń pod odpowiedni numer telefonu, podając następujące dane:

 - swoje imię i nazwisko,
 - numer telefonu z którego dzwonisz,
 - dokładną nazwę miejsca w którym doszło do zdarzenia (np. wypadek, pożar, utrata przytomności osoby którą znalazłeś/łaś),
 - opis zdarzenia (co się stało i komu),
 - spokojnie i wyraźnie odpowiedz na pytania osoby przyjmującej zgłoszenie.

112 - Centrum Powiadamiania Ratunkowego

986 - Straż Miejska w Zgierzu

992 - Pogotowie Gazowe

997 - Policja

998 - Staż Pożarna

999 - Pogotowie Ratunkowe

601-100-300 - Numer ratunkowy w górach (GOPR / TOPR).

601-100-100 - Numer ratunkowy nad wodą (WOPR). 

 

Poniedziałek
 700 - 1500
Wtorek 700 - 1700
Środa 700 - 1500
Czwartek 700 - 1500
Piątek 700 - 1500
WSZYSTKICH ODWIEDZIN 13854
Aktualności
Zaproszenie do konsultacji rynkowych

Na podstawie art. 84 ust 1 i ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej spółka z o.o., w związku z przygotowaniem do realizacji zamówienia publicznego na pozyskanie lokali do zasobu mieszkaniowego, zawiadamia o zamiarze przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych, w celu uzyskania praktycznych informacji dotyczących możliwości i warunków wdrożenia Przedsięwzięcia. [...]

Dokumenty:

 1. Zaproszenie do konsultacji rynkowych [pdf]
 2. Memorandum informacyjne [pdf]
 3. Regulamin [pdf]

  

 
Program Restrukturyzacji Zadłużenia 2021-2024

Informujemy, że z inicjatywy Prezydenta Miasta Zgierza został uruchomiony Program Restrukturyzacji Zadłużenia na lata 2021-2024.

Ostateczny termin składania wniosków, w celu częściowego umorzenia zaległości czynszowych upływa z dniem 30 czerwca 2021 roku

Program przewiduje umorzenie zadłużenia powstałego do dnia 31.12.2020 r:

 

 • w wysokości 70% w przypadku jednorazowej spłaty pozostałej części zadłużenia, w terminie 3 m-cy od dnia podpisania porozumienia,
 • w wysokości 50% w przypadku spłaty pozostałej części zadłużenia w maksymalnej liczbie 36 miesięcznych rat, których liczba i terminy zapłaty określone zostaną w porozumieniu, przy czym ostatnia rata płatna będzie nie później do dnia 31 lipca 2024 roku.
Poniżej możecie Państwo pobrać wniosek oraz warunki uczestnictwa w programie:

 

 

 
Wzór wniosku - 2 blok przy ul. Staffa - "Moje M - krok po kroku"

W związku z trwającym procesem przyjmowania wniosków na lokale mieszkalne w 2 bloku przy ul. Staffa, poniżej załączamy zaktualizowany wzór wniosku:

Wniosek - 2 blok - ul. Staffa - "Moje M - krok po kroku" 

Wypełniony wniosek należy złożyć w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o. o. w Zgierzu przy ul. Mielczarskiego 14.

 

Zmieniony: Czwartek, 01. Październik 2020 10:57
 
"Moje M - krok po kroku" - przekazanie budynku - Staffa 26A

Z przyjemnością informujemy, że w ramach realizacji III etapu "Moje M - krok po kroku" oddany został do użytkowania pierwszy blok przy ul. Staffa 26A w Zgierzu☺️ 

 

Zmieniony: Piątek, 08. Maj 2020 10:07
 
Przetarg na najem nieruchomości przy ul. 3 Maja 20

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu na najem nieruchomości przy ul. 3 Maja 20 w Zgierzu.

Wszelkie informacje możecie Państwo uzyskać pod tym linkiem: link 

Zmieniony: Środa, 27. Listopad 2019 15:42
 
Informacja o połączeniu oddziałów M.P.G.M. sp.z o.o. w Zgierzu
Informujemy, iż z dniem 25.11.2019 r. nastąpi połączenie oddziałów spółki M.P.G.M. sp. z o.o. w Zgierzu, od tego dnia Administracja Zasobu Komunalnego mieścić się będzie w budynku przy ul. Mielczarskiego 14 w Zgierzu.
 
Zmiana terminów dotyczących przetargu na udzielenie i obsługę kredytu inwestycyjnego

Informujemy, iż z dniem 08.06.2018r. ulegają zmianie poniższe terminy dotyczące przetargu na udzielenie i obsługę kredytu inwestycyjnego:

Termin składania ofert: do 29.06.2018 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 29.06.2018r. godz. 11:00

Termin związania ofertą: 29.07.2018r. 

Link do ogłoszenia o przetargu: link

Zmieniony: Piątek, 08. Czerwiec 2018 10:44
 
"Moje M - krok po kroku" - przetarg na udzielenie i obsługę kredytu inwestycyjnego

Z przyjemnością informujemy, iż w dniu 02.05.2018 r. został ogłoszony przetarg na udzielenie i obsługę kredytu inwestycyjnego przeznaczonego na budowę budynku wielorodzinnego w ramach programu "Moje M - krok po kroku" (ul. Staffa 26A).

Zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia:

Link do ogłoszenia
 
<< Początek < Poprzedni 1 2 3 4 Dalej > Ostatnie >>

Strona 1 z 4
Wykonanie i design: Via Design Agencja Kreatywna
Wszelkie prawa zastrzeżone.   2005-2016 M.P.G.M. Sp. z o.o. w Zgierzu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu, ul. Mielczarskiego 14, 95-100 Zgierz. W sprawie ochrony swoich danych osobowych proszę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: biuro@mpgm.pl lub pisemnie na adres wskazany powyżej.
 2. Cele i podstawy przetwarzania.
  Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane:
  1. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (podstawa z art.6 ust.1 lit. b, art.9. ust.2 lit. c, e, f, h, art.10 RODO);
  2. w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. e, art.9. ust.2 lit. g, h, j RODO);
  3. w celu wykonania umowy, której stroną jest Pani/Pan lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (podstawa z art.6 ust.1 lit. b RODO).
 3. Prawo do sprzeciwu
  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych w pkt. 3.b. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub dane te będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 4. Okres przechowywania danych.
  Będziemy przechowywać Pani/Pana dane przez okres:
  1. dla danych przetwarzanych w związku z zawarciem umowy, Pani/Pana dane osobowe wynikające z zawarcia umowy będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia z umowy.
  2. dla danych przetwarzanych w procesie zawierania umowy, jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy, Pani/Pana dane osobowe związane z ofertą do tej umowy zostaną niezwłocznie usunięte.
  3. dla danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązku prawnego i/lub realizacji zadania publicznego, Pani/Pana dane będą przechowywane zgodnie z przepisami nakładającymi ten obowiązek prawny lub stanowiącymi podstawę realizacji zadania publicznego.
 5. Odbiorcy danych
  Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazywane: instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy, ZUS lub innym naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) np. firmom prawniczym lub informatycznym.
 6. Prawa osób, których dane dotyczą:
  Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
  4. przenoszenia danych;
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego
 7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
  Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są profilowane.