glob
Poniedziałek, 16 maja 2022
MENU

cena wody brutto - 3,31 zł za 1m3,

cena odprowadzania ścieków brutto - 7,20 zł za 1m3,

 


 

W przypadku konieczności uzyskania pomocy, dzwoń pod odpowiedni numer telefonu, podając następujące dane:

 - swoje imię i nazwisko,
 - numer telefonu z którego dzwonisz,
 - dokładną nazwę miejsca w którym doszło do zdarzenia (np. wypadek, pożar, utrata przytomności osoby którą znalazłeś/łaś),
 - opis zdarzenia (co się stało i komu),
 - spokojnie i wyraźnie odpowiedz na pytania osoby przyjmującej zgłoszenie.

112 - Centrum Powiadamiania Ratunkowego

986 - Straż Miejska w Zgierzu

992 - Pogotowie Gazowe

997 - Policja

998 - Staż Pożarna

999 - Pogotowie Ratunkowe

601-100-300 - Numer ratunkowy w górach (GOPR / TOPR).

601-100-100 - Numer ratunkowy nad wodą (WOPR). 

 

Poniedziałek
 700 - 1500
Wtorek 700 - 1700
Środa 700 - 1500
Czwartek 700 - 1500
Piątek 700 - 1500
WSZYSTKICH ODWIEDZIN 13854
Aktualności
Ogłoszenie o przetargu - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej M.P.G.M.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ogłoszeniem o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej M.P.G.M.

Treść ogłoszenia możecie Państwo znaleźć pod tym linkiem


 
Przedłużenie terminu składania wniosków o przydział lokalu - Moje M

Uprzejmie informujemy, iż termin składania wniosków o przydział lokalu w ramach programu "Moje M" został przedłużony do odwołania.

 

Zmieniony: Piątek, 30. Styczeń 2015 14:04
 
Moje M - etap II - wniosek o przydział lokalu

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z wnioskiem o przydział lokalu w kolejnym budynku wielorodzinnym mającym powstać w ramach programu "Moje M - krok po kroku".

Dokument znajdziecie Państwo pod tym linkiem (+wzór zaświadczenia o dochodach),bądź w dziale Dokumenty do pobrania.

Zmieniony: Piątek, 14. Listopad 2014 14:53
 
Formularz zgłoszeniowy

W menu głównym znajdziecie Państwo nową wersje elektronicznego formularza zgłoszeniowego.

Możecie Państwo zgłaszać za jego pośrednictwem usterki oraz wnioskować o wypełnienie wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

Zgłoszone usterki przekazywane są bezpośrednio do administratorów budynków.

Wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego będą gotowe do odbioru następnego dnia roboczego (jeżeli zgłoszenie zostało wysłane do godz. 15).

 

 
Zmiana treści SIWZ - zamówienie publiczne - usługa udzielenia kredytu długoterminowego

Informujemy, iż nastąpiła zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zamówienia publicznego, realizowanego celem nabycia usługi udzielenia kredytu długoterminowego. Możecie się z nią Państwo zapoznać w dziale Zamówienia Publiczne (załącznik nr 1).

 
Koncepcja architektoniczna - "Moje M - krok po kroku"

Przekazujemy Państwu koncepcję architektoniczną budynku mieszkalnego powstającego w ramach programu "Moje M - krok po kroku" przy ul. Rembowskiego w Zgierzu.

 
 
 

 2. Elewacja północna + elewacja południowa

Zmieniony: Czwartek, 22. Sierpień 2013 19:52
 
Świadczenia rzeczowe formą spłaty długu czynszowego!

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 24/VI/2013 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 25 stycznia 2013r. ustala się dodatkową formę spłaty zadłużenia czynszowego.

Każda osoba pełnoletnia, zobowiązana do spłaty określonej kwoty zadłużenia (w tym i odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu) ma prawo uregulować swoją należność w formie świadczenia rzeczowego tj. pracy na rzecz wierzyciela.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do siedziby Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. w Zgierzu. 

Poniżej prezentujemy treść zarządzenia oraz załączniki (m.in.: wniosek o zmianę formy spłaty zadłużenia czynszowego, umowa o spłatę zadłużenia(...)w formie świadczenia rzeczowego,wykaz prac wykonywanych w ramach spłaty zadłużenia czynszowego).

 

Zarządzenie Nr 24/VI/2013 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 25 stycznia 2013r. + załączniki

 
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
WAŻNE! W związku z uchwaleniem mającej obowiązywać od 01.07.2013 r. nowelizacji Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przedstawiamy Państwu Regulamin utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Miasto Zgierz wraz z uchwałami pomocniczymi podjętymi przez Radę Miasta Zgierza oraz wzór Oświadczenia do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dokumenty możecie Państwo pobrać w dziale Dokumenty do pobrania.
Zmieniony: Piątek, 11. Styczeń 2013 08:27
 
<< Początek < Poprzedni 1 2 3 4 Dalej > Ostatnie >>

Strona 3 z 4
Wykonanie i design: Via Design Agencja Kreatywna
Wszelkie prawa zastrzeżone.   2005-2016 M.P.G.M. Sp. z o.o. w Zgierzu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu, ul. Mielczarskiego 14, 95-100 Zgierz. W sprawie ochrony swoich danych osobowych proszę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: biuro@mpgm.pl lub pisemnie na adres wskazany powyżej.
 2. Cele i podstawy przetwarzania.
  Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane:
  1. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (podstawa z art.6 ust.1 lit. b, art.9. ust.2 lit. c, e, f, h, art.10 RODO);
  2. w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. e, art.9. ust.2 lit. g, h, j RODO);
  3. w celu wykonania umowy, której stroną jest Pani/Pan lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (podstawa z art.6 ust.1 lit. b RODO).
 3. Prawo do sprzeciwu
  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych w pkt. 3.b. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub dane te będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 4. Okres przechowywania danych.
  Będziemy przechowywać Pani/Pana dane przez okres:
  1. dla danych przetwarzanych w związku z zawarciem umowy, Pani/Pana dane osobowe wynikające z zawarcia umowy będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia z umowy.
  2. dla danych przetwarzanych w procesie zawierania umowy, jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy, Pani/Pana dane osobowe związane z ofertą do tej umowy zostaną niezwłocznie usunięte.
  3. dla danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązku prawnego i/lub realizacji zadania publicznego, Pani/Pana dane będą przechowywane zgodnie z przepisami nakładającymi ten obowiązek prawny lub stanowiącymi podstawę realizacji zadania publicznego.
 5. Odbiorcy danych
  Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazywane: instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy, ZUS lub innym naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) np. firmom prawniczym lub informatycznym.
 6. Prawa osób, których dane dotyczą:
  Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
  4. przenoszenia danych;
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego
 7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
  Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są profilowane.