glob
Niedziela, 24 października 2021
MENU

cena wody brutto - 3,31 zł za 1m3,

cena odprowadzania ścieków brutto - 7,20 zł za 1m3,

 


 

W przypadku konieczności uzyskania pomocy, dzwoń pod odpowiedni numer telefonu, podając następujące dane:

 - swoje imię i nazwisko,
 - numer telefonu z którego dzwonisz,
 - dokładną nazwę miejsca w którym doszło do zdarzenia (np. wypadek, pożar, utrata przytomności osoby którą znalazłeś/łaś),
 - opis zdarzenia (co się stało i komu),
 - spokojnie i wyraźnie odpowiedz na pytania osoby przyjmującej zgłoszenie.

112 - Centrum Powiadamiania Ratunkowego

986 - Straż Miejska w Zgierzu

992 - Pogotowie Gazowe

997 - Policja

998 - Staż Pożarna

999 - Pogotowie Ratunkowe

601-100-300 - Numer ratunkowy w górach (GOPR / TOPR).

601-100-100 - Numer ratunkowy nad wodą (WOPR). 

 

Poniedziałek
 700 - 1500
Wtorek 700 - 1700
Środa 700 - 1500
Czwartek 700 - 1500
Piątek 700 - 1500
WSZYSTKICH ODWIEDZIN 13854
Lokale użytkowe i mieszkalne

M.P.G.M. Spółka z o.o. informuje, iż po przeprowadzonej procedurze przetargowej, w wyniku której nie wyłoniono zwycięzcy, do wynajęcia w trybie bezprzetargowym są n/w, położone w Zgierzu, lokale użytkowe:

BRAK LOKALI DO WYNAJĘCIA

Osoba do kontaktu: p. Agnieszka Bernat
M.P.G.M. Spółka z o.o. w Zgierzu
ul. Mielczarskiego 14
tel. 42-716-22-68 wew. 28

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.BRAK LOKALI DO WYNAJĘCIA

 

Osoba do kontaktu: p. Monika Jaworska
M.P.G.M. Spółka z o.o. w Zgierzu
ul. 3 Maja 20
tel. 42-716-37-04 wew. 26
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


 

Informacje dodatkowe.

Każdy zwalniany lokal przez dotychczasowego najemcę, jest zgłaszany do przetargu.

Informacje dotyczące przetargu, są publikowane przez co najmniej 14 dni roboczych na naszej stronie internetowej www.mpgm.pl oraz w prasie lokalnej,  na tablicach ogłoszeń w M.P.G.M. Sp z o.o. oraz Urzędu Miasta Zgierza.

Na zakładce dot. przetargu, podawane są następujące informacje: stawka wywoławcza za 1,00 metr  kwadratowy powierzchni, wysokości wadium oraz inne istotne wymogi, mające wpływ na wynik przetargu.

W przypadku, gdy przetarg nie dojdzie do skutku, z różnych przyczyn, bądź podczas przetargu nie zostanie wyłoniony nowy najemca, najem wolnego lokalu, jest możliwy w trybie bezprzetargowym, na podstawie pisemnego wniosku kontrahenta, złożonego w siedzibie Spółki przy ul. Mielczarskiego 14 w Zgierzu.

W takim przypadku, stawka za 1,00 m2 powierzchni lokalu, uzależniona jest od rodzaju prowadzonej działalności i może wynosić od 6,27  zł/m2 + 23% VAT do 19,61 zł/m2 + 23% VAT.

Wysokość stawek czynszowych dla lokali użytkowych - Załącznik nr 5 do Uchwały nr 110/2001/III Zarządu Miasta Zgierza z dn. 10.10.2001 r.

 


OGŁOSZENIE


Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Łódzkiej 63 w Zgierzu oraz Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Długiej 6 w Zgierzu oferuje pod ewentualną reklamę elewację budynku. Warunki najmu do uzgodnienia. Dodatkowe informacje można uzyskać u Zarządcy budynku tj. M.P.G.M. Spółka z o.o. ul. Mielczarskiego 14 w Zgierzu.

Osoba do kontaktu: Agnieszka Bernat e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 
Wykonanie i design: Via Design Agencja Kreatywna
Wszelkie prawa zastrzeżone.   2005-2016 M.P.G.M. Sp. z o.o. w Zgierzu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu, ul. Mielczarskiego 14, 95-100 Zgierz. W sprawie ochrony swoich danych osobowych proszę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: biuro@mpgm.pl lub pisemnie na adres wskazany powyżej.
 2. Cele i podstawy przetwarzania.
  Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane:
  1. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (podstawa z art.6 ust.1 lit. b, art.9. ust.2 lit. c, e, f, h, art.10 RODO);
  2. w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. e, art.9. ust.2 lit. g, h, j RODO);
  3. w celu wykonania umowy, której stroną jest Pani/Pan lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (podstawa z art.6 ust.1 lit. b RODO).
 3. Prawo do sprzeciwu
  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych w pkt. 3.b. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub dane te będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 4. Okres przechowywania danych.
  Będziemy przechowywać Pani/Pana dane przez okres:
  1. dla danych przetwarzanych w związku z zawarciem umowy, Pani/Pana dane osobowe wynikające z zawarcia umowy będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia z umowy.
  2. dla danych przetwarzanych w procesie zawierania umowy, jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy, Pani/Pana dane osobowe związane z ofertą do tej umowy zostaną niezwłocznie usunięte.
  3. dla danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązku prawnego i/lub realizacji zadania publicznego, Pani/Pana dane będą przechowywane zgodnie z przepisami nakładającymi ten obowiązek prawny lub stanowiącymi podstawę realizacji zadania publicznego.
 5. Odbiorcy danych
  Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazywane: instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy, ZUS lub innym naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) np. firmom prawniczym lub informatycznym.
 6. Prawa osób, których dane dotyczą:
  Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
  4. przenoszenia danych;
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego
 7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
  Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są profilowane.