glob
Sobota, 27 listopada 2021
MENU

cena wody brutto - 3,31 zł za 1m3,

cena odprowadzania ścieków brutto - 7,20 zł za 1m3,

 


 

W przypadku konieczności uzyskania pomocy, dzwoń pod odpowiedni numer telefonu, podając następujące dane:

 - swoje imię i nazwisko,
 - numer telefonu z którego dzwonisz,
 - dokładną nazwę miejsca w którym doszło do zdarzenia (np. wypadek, pożar, utrata przytomności osoby którą znalazłeś/łaś),
 - opis zdarzenia (co się stało i komu),
 - spokojnie i wyraźnie odpowiedz na pytania osoby przyjmującej zgłoszenie.

112 - Centrum Powiadamiania Ratunkowego

986 - Straż Miejska w Zgierzu

992 - Pogotowie Gazowe

997 - Policja

998 - Staż Pożarna

999 - Pogotowie Ratunkowe

601-100-300 - Numer ratunkowy w górach (GOPR / TOPR).

601-100-100 - Numer ratunkowy nad wodą (WOPR). 

 

Poniedziałek
 700 - 1500
Wtorek 700 - 1700
Środa 700 - 1500
Czwartek 700 - 1500
Piątek 700 - 1500
WSZYSTKICH ODWIEDZIN 13854
Archiwum przetargów
Ogłoszenie o przetargu Drukuj Email
Wpisał Kamil Stępniak   
Poniedziałek, 28. Październik 2013 14:07

Ogłoszenie - Wykonanie okresowej 5-letniej kontroli instalacji elektrycznej

Ogłoszenie:

Str. 1
Str. 2

Załączniki :

Oferta

Projekt umowy

Wykaz I

Wykaz II

Wykaz III

Unieważnienie

 
Zaproszenie do złożenia oferty Drukuj Email
Wpisał Kamil Stępniak   
Środa, 02. Październik 2013 06:46

Zaproszenie do złożenia oferty - Wymiana instalacji elektrycznej

Ogłoszenie:

Str. 1

Załączniki :

Przedmiar robót + szkice

Projekt umowy

Druk oferty

 
Dąbrowskiego 33 Drukuj Email
Wpisał Agnieszka Bernat   
Poniedziałek, 05. Sierpień 2013 13:15

Zaproszenie do złożenia oferty: Docieplenie ściany budynku - Dąbrowskiego 33

Ogłoszenie :

Str. 1

Załączniki:

Opis przedmiotu zamówienia

Szkic

Projekt umowy str. 1

Projekt umowy str. 2

Projekt umowy str. 3

Druk oferty

 
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym Drukuj Email
Wpisał Kamil Stępniak   
Poniedziałek, 22. Lipiec 2013 12:39

Zamówienie publiczne - Usługa - Udzielenie kredytu długoterminowego

 
Ogłoszenie:
 
Ogłoszenie dodatkowych informacji:
 
Ogłoszenie dodatkowych informacji cz.2 :
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty :

 L.P.OpisUwagi
Link
1
ZMIANA TREŚCI SIWZ - PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
 Pobierz
2
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  Pobierz
3
Opis przedmiotu zamówienia
 Pobierz
4
Biznes Plan inwestycji
 Pobierz
5
aktualny odpis z KRS załącznik nr 1 do Biznes PlanuPobierz
6
umowa Spółki - tekst jednolityzałącznik nr 2 do Biznes Planu
Pobierz
7
zaświadczenie REGON i NIP
załącznik nr 3 do Biznes PlanuPobierz
8
akt notarialny z dn. 30.04.2013 r.
załącznik nr 4 do Biznes Planu
Pobierz
9
odpis księgi wieczystej
załącznik nr 5 do Biznes Planu
Pobierz
10
mapka lokalizacyjna
załącznik nr 6 do Biznes Planu
Pobierz
11protokół uzgodnień spisany w dniu 12 kwietnia 2013 r.
załącznik nr 7 do Biznes Planu
Pobierz
12program funkcjonalno-użytkowy
załącznik nr 8 do Biznes Planu
Pobierz
13źródła finansowania inwestycji
załącznik nr 9 do Biznes Planu
Pobierz
14

Opis poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego za lata 2011-2012, w tym:

-bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 r.

-rachunek zysków i strat na dzień 31.12.2011 r.

-rachunek przepływów pieniężnych za 2011 r.

-bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r.

-rachunek zysków i strat na dzień 31.12.2012 r.

-rachunek przepływów pieniężnych za 2012 r.

-zeznanie CIT-8 za lata 2011 i 2012

-sprawozdanie F-01 za I kwartał 2013 r.

-opinia niezależnego biegłego rewidenta za lata 2011 i 2012

załącznik nr 10 do Biznes Planu
Pobierz
15

Uchwała nr 1/2013 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej spółka z o.o. w Zgierzu z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planu inwestycyjnego na rok 2013

 Pobierz
16

Uchwała nr 2/2013 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej spółka z o.o. w Zgierzu z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu bankowego

 Pobierz
17zaświadczenie ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek
 Pobierz
18zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
 Pobierz
19Druk ofertowy
 Pobierz
20
Oświadczenia wykonawcy
Załącznik do oferty
Pobierz
21Oświadczenia podmiotu składowego
Załącznik do oferty
Pobierz
22Ogólne warunki umowy udzielenia kredytu inwestycyjnego
 Pobierz
23
WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
 Pobierz
24WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZ. 2
 Pobierz
25WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZ. 3
 Pobierz
26
WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZ. 4  Pobierz
27WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZ. 5
 Pobierz
28
WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZ. 6
 Pobierz
 
 
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym Drukuj Email
Wpisał Kamil Stępniak   
Piątek, 19. Lipiec 2013 12:49

Zamówienie publiczne: Wymiana stolarki okiennej

Data: 19.07.2013r. 

 
<< Początek < Poprzedni 1 2 3 4 5 6 Dalej > Ostatnie >>

Strona 5 z 6
Wykonanie i design: Via Design Agencja Kreatywna
Wszelkie prawa zastrzeżone.   2005-2016 M.P.G.M. Sp. z o.o. w Zgierzu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu, ul. Mielczarskiego 14, 95-100 Zgierz. W sprawie ochrony swoich danych osobowych proszę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: biuro@mpgm.pl lub pisemnie na adres wskazany powyżej.
 2. Cele i podstawy przetwarzania.
  Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane:
  1. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (podstawa z art.6 ust.1 lit. b, art.9. ust.2 lit. c, e, f, h, art.10 RODO);
  2. w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. e, art.9. ust.2 lit. g, h, j RODO);
  3. w celu wykonania umowy, której stroną jest Pani/Pan lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (podstawa z art.6 ust.1 lit. b RODO).
 3. Prawo do sprzeciwu
  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych w pkt. 3.b. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub dane te będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 4. Okres przechowywania danych.
  Będziemy przechowywać Pani/Pana dane przez okres:
  1. dla danych przetwarzanych w związku z zawarciem umowy, Pani/Pana dane osobowe wynikające z zawarcia umowy będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia z umowy.
  2. dla danych przetwarzanych w procesie zawierania umowy, jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy, Pani/Pana dane osobowe związane z ofertą do tej umowy zostaną niezwłocznie usunięte.
  3. dla danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązku prawnego i/lub realizacji zadania publicznego, Pani/Pana dane będą przechowywane zgodnie z przepisami nakładającymi ten obowiązek prawny lub stanowiącymi podstawę realizacji zadania publicznego.
 5. Odbiorcy danych
  Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazywane: instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy, ZUS lub innym naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) np. firmom prawniczym lub informatycznym.
 6. Prawa osób, których dane dotyczą:
  Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
  4. przenoszenia danych;
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego
 7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
  Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są profilowane.