glob
Wtorek, 23 lipca 2019
MENU

cena wody brutto - 3,31 zł za 1m3,

cena odprowadzania ścieków brutto - 7,20 zł za 1m3,

cena śmieci :

8,00 zł za 1 osobę - odpady segregowane

16,00 zł za 1 osobę - odpady zmieszane


 

W przypadku konieczności uzyskania pomocy, dzwoń pod odpowiedni numer telefonu, podając następujące dane:

 - swoje imię i nazwisko,
 - numer telefonu z którego dzwonisz,
 - dokładną nazwę miejsca w którym doszło do zdarzenia (np. wypadek, pożar, utrata przytomności osoby którą znalazłeś/łaś),
 - opis zdarzenia (co się stało i komu),
 - spokojnie i wyraźnie odpowiedz na pytania osoby przyjmującej zgłoszenie.

112 - Centrum Powiadamiania Ratunkowego

986 - Straż Miejska w Zgierzu

992 - Pogotowie Gazowe

997 - Policja

998 - Staż Pożarna

999 - Pogotowie Ratunkowe

601-100-300 - Numer ratunkowy w górach (GOPR / TOPR).

601-100-100 - Numer ratunkowy nad wodą (WOPR). 

 

Poniedziałek
 700 - 1500
Wtorek 700 - 1700
Środa 700 - 1500
Czwartek 700 - 1500
Piątek 700 - 1500
WSZYSTKICH ODWIEDZIN 13854
Zamówienia publiczne
Remont dachu i kominów - pl. Jana Pawła II 18 Drukuj Email
Wpisał Kamil Stępniak   
Wtorek, 14. Maj 2019 13:37

Tytuł zamówienia: Remont dachu i kominów wraz z robotami towarzyszącymi na budynku mieszkalnym położonym na nieruchomości przy ul. Plac Jana Pawła II 18 w Zgierzu

Zaproszenie do złożenia oferty: Link

Treść ogłoszenia z bzp.uzp.gov.pl: Link

Link do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: link

Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

 1. Druk ofertowy
 2. Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
 3. Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
 4. Oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej
 5. Oświadczenie wykonawcy dotyczące powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego
 6. Wykaz robót o charakterze zgodnym z przedmiotem zamówienia
Pozostałe załączniki:
Zmieniony: Wtorek, 28. Maj 2019 17:19
 
Remont dachu i kominów - pl. Jana Pawła II 17 Drukuj Email
Wpisał Kamil Stępniak   
Wtorek, 14. Maj 2019 13:24

Tytuł zamówienia: Remont dachu i kominów wraz z robotami towarzyszącymi na budynku mieszkalnym położonym na nieruchomości przy ul. Plac Jana Pawła II 17 (budynek frontowy) w Zgierzu

Zaproszenie do złożenia oferty: Link

Treść ogłoszenia z bzp.uzp.gov.pl: Link

Link do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: link

Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

 1. Druk ofertowy
 2. Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
 3. Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
 4. Oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej
 5. Oświadczenie wykonawcy dotyczące powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego
 6. Wykaz robót o charakterze zgodnym z przedmiotem zamówienia
Pozostałe załączniki:

 

 

Zmieniony: Wtorek, 28. Maj 2019 17:19
 
Odbiór nieczystości płynnych Drukuj Email
Wpisał Kamil Stępniak   
Środa, 19. Grudzień 2018 16:23

Tytuł zamówienia: Odbiór nieczystości płynnych z bezodpływowych zbiorników na ścieki znajdujących się na terenie posesji wchodzących w skład zasobu komunalnego Gminy Miasto Zgierz

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zaproszenie do złożenia oferty: link

Link do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: link 

Załączniki:

 1. Kosztorys ofertowy - zadanie I
 2. Kosztorys ofertowy - zadanie II
 3. Druk ofertowy - zadanie I
 4. Druk ofertowy - zadanie II
 5. Adresy nieruchomości - zadanie I
 6. Adresy nieruchomości - zadanie II
 7. Oświadczenie wykonawcy (dotyczy: spełniania warunków udziału w postępowaniu)
 8. Oświadczenie wykonawcy (dotyczy: przesłanek wykluczenia z postępowania)
 9. Oświadczenie wykonawcy (dotyczy: przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej)
 10. Oświadczenie oferenta
 11. Wykaz robót o charakterze zgodnym z przedmiotem zamówienia
 12. Projekt umowy - zadanie I
 13. Projekt umowy - zadanie II

 

Zmieniony: Środa, 30. Styczeń 2019 12:16
 
Prace remontowe dachu i kominów - Aleksandrowska 21 Drukuj Email
Wpisał Kamil Stępniak   
Piątek, 11. Maj 2018 13:15

Tytuł zamówienia: Prace remontowe dachu i kominów na budynku mieszkalnym przy ul. Aleksandrowskiej 21

Zaproszenie do złożenia oferty: link

Link do pełnej treści ogłoszenia  (BZP): link

Link do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: link

Załączniki:

 1. Oświadczenie wykonawcy dotyczące powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego
 2. Oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej
 3. Oświadczenie wykonawcy dotyczące podmiotu, na którego zasoby się powołuje
 4. Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
 5. Informacja wykonawcy dotycząca podmiotów na zasobach których polega
 6. Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
 7. Oświadczenie wykonawcy (wykaz robót o podobnym charakterze)
 8. Projekt umowy
 9. Druk ofertowy
 10. Kosztorys "ślepy"

 
Prace remontowe dachu i kominów - Piątkowska 47 Drukuj Email
Wpisał Kamil Stępniak   
Piątek, 11. Maj 2018 13:15

Tytuł zamówienia: Prace remontowe dachu i kominów na budynku mieszkalnym przy ul. Piątkowskiej 47

Zaproszenie do złożenia oferty: link

Link do pełnej treści ogłoszenia  (BZP): link

Link do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: link

Załączniki:

 1. Oświadczenie wykonawcy dotyczące powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego
 2. Oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej
 3. Oświadczenie wykonawcy dotyczące podmiotu, na którego zasoby się powołuje
 4. Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
 5. Informacja wykonawcy dotycząca podmiotów na zasobach których polega
 6. Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
 7. Oświadczenie wykonawcy (wykaz robót o podobnym charakterze)
 8. Projekt umowy
 9. Druk ofertowy
 10. Kosztorys "ślepy"

 
<< Początek < Poprzedni 1 2 3 4 5 Dalej > Ostatnie >>

Strona 1 z 5
Wykonanie i design: Via Design Agencja Kreatywna
Wszelkie prawa zastrzeżone.   2005-2016 M.P.G.M. Sp. z o.o. w Zgierzu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu, ul. Mielczarskiego 14, 95-100 Zgierz. W sprawie ochrony swoich danych osobowych proszę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: biuro@mpgm.pl lub pisemnie na adres wskazany powyżej.
 2. Cele i podstawy przetwarzania.
  Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane:
  1. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (podstawa z art.6 ust.1 lit. b, art.9. ust.2 lit. c, e, f, h, art.10 RODO);
  2. w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. e, art.9. ust.2 lit. g, h, j RODO);
  3. w celu wykonania umowy, której stroną jest Pani/Pan lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (podstawa z art.6 ust.1 lit. b RODO).
 3. Prawo do sprzeciwu
  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych w pkt. 3.b. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub dane te będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 4. Okres przechowywania danych.
  Będziemy przechowywać Pani/Pana dane przez okres:
  1. dla danych przetwarzanych w związku z zawarciem umowy, Pani/Pana dane osobowe wynikające z zawarcia umowy będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia z umowy.
  2. dla danych przetwarzanych w procesie zawierania umowy, jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy, Pani/Pana dane osobowe związane z ofertą do tej umowy zostaną niezwłocznie usunięte.
  3. dla danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązku prawnego i/lub realizacji zadania publicznego, Pani/Pana dane będą przechowywane zgodnie z przepisami nakładającymi ten obowiązek prawny lub stanowiącymi podstawę realizacji zadania publicznego.
 5. Odbiorcy danych
  Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazywane: instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy, ZUS lub innym naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) np. firmom prawniczym lub informatycznym.
 6. Prawa osób, których dane dotyczą:
  Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
  4. przenoszenia danych;
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego
 7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
  Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są profilowane.