glob
Sobota, 27 listopada 2021
MENU

cena wody brutto - 3,31 zł za 1m3,

cena odprowadzania ścieków brutto - 7,20 zł za 1m3,

 


 

W przypadku konieczności uzyskania pomocy, dzwoń pod odpowiedni numer telefonu, podając następujące dane:

 - swoje imię i nazwisko,
 - numer telefonu z którego dzwonisz,
 - dokładną nazwę miejsca w którym doszło do zdarzenia (np. wypadek, pożar, utrata przytomności osoby którą znalazłeś/łaś),
 - opis zdarzenia (co się stało i komu),
 - spokojnie i wyraźnie odpowiedz na pytania osoby przyjmującej zgłoszenie.

112 - Centrum Powiadamiania Ratunkowego

986 - Straż Miejska w Zgierzu

992 - Pogotowie Gazowe

997 - Policja

998 - Staż Pożarna

999 - Pogotowie Ratunkowe

601-100-300 - Numer ratunkowy w górach (GOPR / TOPR).

601-100-100 - Numer ratunkowy nad wodą (WOPR). 

 

Poniedziałek
 700 - 1500
Wtorek 700 - 1700
Środa 700 - 1500
Czwartek 700 - 1500
Piątek 700 - 1500
WSZYSTKICH ODWIEDZIN 13854
Zamówienia publiczne
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego Drukuj Email
Wpisał Kamil Stępniak   
Wtorek, 06. Marzec 2018 16:28

Tytuł zamówienia: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Staffa 26A w Zgierzu

Nr ogłoszenia [Urząd Zamówień Publicznych]: 527264-N-2018 z dnia 06.03.2018 r.

Link do pełnej treści ogłoszenia [Portal Urzędu Zamówień Publicznych]:  link

Link do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: link

Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

 1. Program funkcjonalno-użytkowy (zał. nr 1)
 2. Druk ofertowy (zał. nr 2)
 3. Formularz cenowy (zał. nr 3)
 4. Potencjał techniczny (zał. nr 4)
 5. Oświadczenie o placówce (zał. nr 4a)
 6. Potencjał kadrowy (zał. nr 5)
 7. Oświadczenie o wys. wskaźnika płynności bieżącej (III stopnia) (zał. nr 6)
 8. Oświadczenie o wys. wskaźnika płynności szybkiej (II stopnia) (zał. nr 7)
 9. Oświadczenie o wysokości przychodu netto (zał. nr 8)
 10. Oświadczenia wykonawcy (zał. nr 9)
 11. Oświadczenia podmiotu składowego (zał. nr 10)
 12. Wykaz robót (zał. nr 11)
 13. Wzór umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia (zał. nr 12)

Dodatkowe załączniki do ogłoszenia:

 1. Koncepcja architektoniczna zagospodarowania terenu
 2. Warunki zabudowy

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Zmieniony: Czwartek, 29. Marzec 2018 13:28
 
Prace remontowo-renowacyjne przewodów kominowych Drukuj Email
Wpisał Kamil Stępniak   
Czwartek, 21. Wrzesień 2017 13:20

Prace renowacyjno-remontowe przewodów kominowych

Treść ogłoszenia: link

Załączniki:

 1. SIWZ
 2. Druk ofertowy
 3. Wzór kosztorysu
 4. Wykaz przewodów do uszczelnienia
 5. Projekt umowy
 6. Oświadczenia wykonawcy

Informacja z otwarcia ofert: link

 
Wymiana stolarki okiennej Drukuj Email
Wpisał Kamil Stępniak   
Wtorek, 19. Wrzesień 2017 13:43

Wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV w lokalach mieszkalnych

Treść ogłoszenia: link

Załączniki: 

 1. SIWZ
 2. Oświadczenia wykonawcy
 3. Projekt umowy
 4. Wykaz okien do wymiany - wspólnoty mieszkaniowe
 5. Wykaz okien do wymiany - zasób komunalny

Informacja z otwarcia ofert: link

 
Prace remontowe dachu na budynku mieszkalnym Drukuj Email
Wpisał Kamil Stępniak   
Czwartek, 31. Sierpień 2017 12:58

Prace remontowe dachu na budynku mieszkalnym - ul. Narutowicza 25

Treść ogłoszenia: link

Załączniki:

 1. SIWZ
 2. Druk ofertowy
 3. Projekt umowy
 4. Kosztorys inwestorski
 5. Oswiadczenia wykonawcy

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania: link

Zmieniony: Środa, 13. Wrzesień 2017 12:32
 
Prace remontowe dachu i kominów na budynku mieszkalnym Drukuj Email
Wpisał Kamil Stępniak   
Środa, 30. Sierpień 2017 19:59

Prace remontowe dachu i kominów na budynku mieszkalnym - ul. Popiełuszki 1

Treść ogłoszenia: link

Załączniki:

 1. SIWZ
 2. Druk ofertowy
 3. Projekt umowy
 4. Kosztorys inwestorski
 5. Oswiadczenia wykonawcy

Informacja z otwarcia ofert: link

Zmieniony: Środa, 13. Wrzesień 2017 12:30
 
<< Początek < Poprzedni 1 2 3 4 5 6 Dalej > Ostatnie >>

Strona 5 z 6
Wykonanie i design: Via Design Agencja Kreatywna
Wszelkie prawa zastrzeżone.   2005-2016 M.P.G.M. Sp. z o.o. w Zgierzu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu, ul. Mielczarskiego 14, 95-100 Zgierz. W sprawie ochrony swoich danych osobowych proszę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: biuro@mpgm.pl lub pisemnie na adres wskazany powyżej.
 2. Cele i podstawy przetwarzania.
  Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane:
  1. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (podstawa z art.6 ust.1 lit. b, art.9. ust.2 lit. c, e, f, h, art.10 RODO);
  2. w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. e, art.9. ust.2 lit. g, h, j RODO);
  3. w celu wykonania umowy, której stroną jest Pani/Pan lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (podstawa z art.6 ust.1 lit. b RODO).
 3. Prawo do sprzeciwu
  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych w pkt. 3.b. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub dane te będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 4. Okres przechowywania danych.
  Będziemy przechowywać Pani/Pana dane przez okres:
  1. dla danych przetwarzanych w związku z zawarciem umowy, Pani/Pana dane osobowe wynikające z zawarcia umowy będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia z umowy.
  2. dla danych przetwarzanych w procesie zawierania umowy, jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy, Pani/Pana dane osobowe związane z ofertą do tej umowy zostaną niezwłocznie usunięte.
  3. dla danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązku prawnego i/lub realizacji zadania publicznego, Pani/Pana dane będą przechowywane zgodnie z przepisami nakładającymi ten obowiązek prawny lub stanowiącymi podstawę realizacji zadania publicznego.
 5. Odbiorcy danych
  Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazywane: instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy, ZUS lub innym naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) np. firmom prawniczym lub informatycznym.
 6. Prawa osób, których dane dotyczą:
  Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
  4. przenoszenia danych;
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego
 7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
  Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są profilowane.