glob
Poniedziałek, 16 maja 2022
MENU

cena wody brutto - 3,31 zł za 1m3,

cena odprowadzania ścieków brutto - 7,20 zł za 1m3,

 


 

W przypadku konieczności uzyskania pomocy, dzwoń pod odpowiedni numer telefonu, podając następujące dane:

 - swoje imię i nazwisko,
 - numer telefonu z którego dzwonisz,
 - dokładną nazwę miejsca w którym doszło do zdarzenia (np. wypadek, pożar, utrata przytomności osoby którą znalazłeś/łaś),
 - opis zdarzenia (co się stało i komu),
 - spokojnie i wyraźnie odpowiedz na pytania osoby przyjmującej zgłoszenie.

112 - Centrum Powiadamiania Ratunkowego

986 - Straż Miejska w Zgierzu

992 - Pogotowie Gazowe

997 - Policja

998 - Staż Pożarna

999 - Pogotowie Ratunkowe

601-100-300 - Numer ratunkowy w górach (GOPR / TOPR).

601-100-100 - Numer ratunkowy nad wodą (WOPR). 

 

Poniedziałek
 700 - 1500
Wtorek 700 - 1700
Środa 700 - 1500
Czwartek 700 - 1500
Piątek 700 - 1500
WSZYSTKICH ODWIEDZIN 13854
Inwestycje Drukuj Email
Wpisał Kamil Stępniak   
Środa, 17. Maj 2017 06:25

ul. 3 Maja 56

Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. 3 Maja 56 w Zgierzu

Zakres remontu:

- Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z opomiarowaniem ciepłomierzami ultradźwiękowymi z systemem radiowego odczytu

- Wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej wraz z opomiarowaniem wodomierzami ultradźwiękowymi z systemem radiowego odczytu

- Docieplenie ścian budynku

Przed remontem:

 

Po remoncie:

 

 ul. 3 Maja 59

Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. 3 Maja 59 w Zgierzu

Zakres remontu:

- wyposażenie lokali w piece gazowe dwufunkcyjne

- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej

- docieplenie ścian budynku

- remont komórek

- wymiana drzwi wejściowych do budynku

- wymiana okien na poddaszu

Przed remontem:

 
Po remoncie:
 
 
 
 
ul. Długa 20A
 
Inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. w Zgierzu
 
Typ inwestycji: budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
 

ul. Karola 8

Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Karola 8 w Zgierzu

Zakres remontu:

- Docieplenie ścian budynku

- Remont dachu

- Demontaż istniejącego ogrodzenia z płyt betonowych, wykonanie i montaż elementów ogrodzeniowych na podłożu z płyt betonowych

- Malowanie bramy i furtki

Przed remontem:


 
Po remoncie:
 


 ul. Rembowskiego 41

Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Rembowskiego 41 w Zgierzu

Zakres remontu:

- Docieplenie ścian budynku oraz ocieplenie stropodachu

- Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z opomiarowaniem

- Wykonanie instalacji odgromowej

 Przed remontem:

 
Po remoncie:


 ul. Staffa 26A

Inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. w Zgierzu
 
Typ inwestycji: budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
 
 
 
 
 
 
Zmieniony: Piątek, 08. Maj 2020 10:05
 
Wykonanie i design: Via Design Agencja Kreatywna
Wszelkie prawa zastrzeżone.   2005-2016 M.P.G.M. Sp. z o.o. w Zgierzu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu, ul. Mielczarskiego 14, 95-100 Zgierz. W sprawie ochrony swoich danych osobowych proszę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: biuro@mpgm.pl lub pisemnie na adres wskazany powyżej.
 2. Cele i podstawy przetwarzania.
  Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane:
  1. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (podstawa z art.6 ust.1 lit. b, art.9. ust.2 lit. c, e, f, h, art.10 RODO);
  2. w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. e, art.9. ust.2 lit. g, h, j RODO);
  3. w celu wykonania umowy, której stroną jest Pani/Pan lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (podstawa z art.6 ust.1 lit. b RODO).
 3. Prawo do sprzeciwu
  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych w pkt. 3.b. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub dane te będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 4. Okres przechowywania danych.
  Będziemy przechowywać Pani/Pana dane przez okres:
  1. dla danych przetwarzanych w związku z zawarciem umowy, Pani/Pana dane osobowe wynikające z zawarcia umowy będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia z umowy.
  2. dla danych przetwarzanych w procesie zawierania umowy, jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy, Pani/Pana dane osobowe związane z ofertą do tej umowy zostaną niezwłocznie usunięte.
  3. dla danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązku prawnego i/lub realizacji zadania publicznego, Pani/Pana dane będą przechowywane zgodnie z przepisami nakładającymi ten obowiązek prawny lub stanowiącymi podstawę realizacji zadania publicznego.
 5. Odbiorcy danych
  Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazywane: instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy, ZUS lub innym naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) np. firmom prawniczym lub informatycznym.
 6. Prawa osób, których dane dotyczą:
  Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
  4. przenoszenia danych;
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego
 7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
  Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są profilowane.